בחינת ממשקי השקיה שונים בתמרים מזן מג'הול בהשוואה לנתונים המתקבלים מגידולם בליזימטרים

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

אפי טריפלר וזהבה יהודה- מו"פ ערבה דרומית

רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר:
בשל מיעוט משקעים ודיות גבוהה בערבה הדרומית קיומם של גידולים חקלאיים בכלל ותמרים בפרט מותנה בהשקיה. ייעול ההשקיה )מבחינת כמות המים ותדירות יישומם( הינו חיוני לאור הידלדלות מקורות המים והירידה באיכותם. למחקר זה חשיבות גוברת כיוון שבערבה הדרומית מתרחשים במקביל שני תהליכים אשר עלולים באופן פוטנציאלי להקטין את קצב הגידול של ענף מרכזי זה: התהליך הראשון הינו עליית מחירי מי הקולחין והמים המליחים; והשני הינו העדר מקורות מים חדשים ומתחדשים. ממצאים ממחקר זה עשויים להוביל להפחתה בכמות מי ההשקיה המיושמים במטע, לחיסכון במים, ולהפניית המים הנכסחים לנטיעות חדשות. היפותזת המחקר גורסת כי היות שכמות היבול ואיכותו נקבעים בתקופת האביב המוקדם, קרי מרץ-מאי, אספקת המים לעצי התמר בתקופה זו צריכה להיות מיטבית. יישום כמויות מים נמוכות בכ 30% מההמלצות, בתדירות גבוהה תאפשר להשיא יבולים מבלי לפגוע באיכותם, ובמקביל, לחסוך במים.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter