בחינת ממשקי השקיה שונים בתמרים מזן מג'הול בהשוואה לליזימטרים

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

טריפלר אפי ואלכס דוידוף

מבוא ותיאור הבעיה
קיומם של גידולים חקלאיים בכלל ותמרים בפרט מותנה בהימצאות ם של מים )משקעים או השקיה( באזור בית השורשים של הצמח. ייעול ההשקיה )כמות, תדירות וסדירות( הנו מרכיב חשוב לאור התדלדלות מקורות המים מחד, וזיהומם מאידך, כתוצאה מניהול לא יעיל של משק המים  (Or and Hanks, 1993) שטף המים מהקרקע לשורש מושפע מהגרדיינט ההידראולי לאורך מסלול הזרימה והמוליכות
ההידראולית  (Gardner,1960) . שני גורמים אלו תלויים בתכולת הרטיבות של הקרקע באופן לא לינארי ( Mualem,1976 )
בתהליך קליטת המים על ידי השורש, מתרחש ייבוש בסביבתו המיידית של השורש. כתוצאה מכך חלה ירידה במוליכות ההידראולית, ולירידה בשטף המים אל השורש. תופעה זו בולטת בקרקעות חוליות בהן המוליכות ההידראולית פוחתת באופן תלול עם הירידה בתכולת הרטיבות בקרקע. על מנת להתגבר על הירידה בזמינות המים לצמח, עלינו לנקוט במשטר השקיה שיבטיח שמירה על מוליכות הידראולית גבוהה ושטף שיטייב את משק המים של הצמח. משטר כזה ימנע מחסורים זמניים בשטפי המים ומוטמעים לצמח.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter