השפעה ארוכת טווח של מליחות ובורון על תמרים מזן מג'הול ויכולתם להתאושש לאחר טיוב מי השקיה

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

אפי טריפלר וזהבה יהודה- מו"פ ערבה דרומית

רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר:
מתחילת שנות ה 90- ישנה עלייה בהיקף השטחים של מטעי התמרים, רובם מזן מג'הול. כיום נטועים כ 9,800- דונם תמרים באיזורים מדבריים. באזור הערבה הדרומית קיימים כ 65,000- עצי תמרים מזן מג'הול, כ 65%- מהם (3300 דונם) מושקים במי קולחין, שמקורם בעיר אילת. מים אלה מתאפיינים ברמת בורון של 0.6 מ"ג/ל' ומליחות של 2.1 דצ"ס\מ'. במהלך 7 השנים האחרונות מספר העצים בערבה הדרומית גדל בכ 250% , לעומת זאת, הכמות השנתית של מי הקולחין המסופקת
מאילת עולה בקצב איטי. על כן, ללא פיתוח מקורות מים חדשים ו/או ייעול ממשק ההשקיה, צפוי מחסור במים להשקיית מטעי תמרים. מטרות המחקר הינן להשלים מאגר נתונים על צריכת המים בעצי תמר המושקים במים בעלי איכויות שונות, לבדוק את האפשרות של טיוב עצים שהושקו בעבר במים שוליים ולנסח המלצות להשקיה מיטבית לשימושם של המגדלים.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter