השפעה ארוכת טווח של מליחות ובורון על תמרים מזן מג'הול ויכולתם להתאושש לאחר טיוב מי השקיה

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

אפי טריפלר, זהבה יהודה, מו"פ ערבה דרומית
יחזקאל מועלם, אורי שני, האוניברסיטה העברית

הצגת הבעיה
מחקר רב שנתי זה בוחן את שיעורי היבול והדיות של עצי תמר מזן מג'הול, המושקים במים בטווח רחב של
רמות מליחות ושל ריכוזי בורון. העצים הגדלים בליזימטרים טרם הגיעו לתנובה מלאה. פונקציית הייצור של התמר למים מראה, כי על מנת לייצר 1 ק"ג של ביומסה טריה (עלים, אשכולות ופירות), רמת הדיות של העץ
צריכה לעמוד על 588 ל' בשנה. פונקצית ייצור זו נמדדה עבור שלוש שנות המדידה של היבול. עוד נמצא שהתמר אינו רגיש במיוחד לבורון מבחינת קצבי הגידול והדיות שלו. ברמת המליחות הנמוכה של מי ההשקיה נמדדה השפעה שלילית של הבורון, המתבטאת בריכוזי בורון גבוהים ולא שכיחים בממשק גידול חקלאי.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter