השפעת ריכוזים גבוהים של רדיום במי השקייה על תוצרת חקלאית

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

אפי טריפלר ואורי שני
מו"פ ערבה דרומית, יוטבתה
המחלקה לקרקע ומים, הפקולטה לחקלאות, רחובות
נעמה גזית-יערי, גוסטבו חקין, ז'אן קוך, נורית קניון וזוהר יונגרייס
שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני שורק, יבנה.

מבוא
הימצאות איזוטופים של רדיום במספר בארות בערבה הדרומית, בערבה התיכונה וברמת הנגב בריכוז העולה על המותר בתקנות מי שתייה הובילה לאפשרות השבתת פעולתן של הבארות ולספקות באשר לאפשרות השימוש במים אלו ללא טיפול לשתיה מחד, ולהשקיית גידולים חקלאיים מאידך [חקין ושו"ת, 2005 ]. היות ומקורות המים הראויים לשתיה ולחקלאות באזור הערבה הדרומית, הערבה התיכונה ורמת הנגב מוגבלים, תרומת המים מקידוחים אלה למשק המים בדרום הארץ גדולה. מסיבה זו
יש חשיבות רבה לבחינת ההשפעה של השקיה במים עשירים ברדיום על הצטברותו בבית השרשים של גידולים חקלאיים ובמיוחד בצמחים עצמם. בנוסף, שיעור ההתאדות השנתית בערבה ובנגב הדרומי גבוהים מאד, כמות המשקעים נמוכה ולכן צריכת המים של הגידולים החקלאיים באזורים אלו גבוהה מאד והיא מסופקת על-ידי השקיה בלבד.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter