השקייה בטפטוף טמון בתעלות חצץ

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

אלון בן-גל1, אורי שני2, נפתלי לזרוביץ2, לאה זיגמונד1, גלעד הורוביץ1
1מו"פ ערבה, תחנת נסיונות "ערבה"
2מדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית

רקע
הטמנת טפטוף מאפשר אספקת מים ודשנים לקרקע ולצמחים ללא הרטבתה של פני הקרקע. טפטוף טמון (SDI ) גם תורם לירידה של סיכוני בריאות, ריחות, זיהום מי תהום ונגר עלי (Trooien et al 2002). בשיטת הטפטוף הטמון, טפטפות נמצאות בתוך הקרקע כדי לנסות לחסוך במים, להקטין עשביה, למזר נגר עלי ואידוי, לאריך אורך חיים של שלוחות הטפטוף, להקל על שימוש בכלים כבדים בשטח, וגם למנוע מגע של בני אדם עם מים באיכות נמוכה (Camp, 1998; Lamm, 2002) .שמוש בSDI יכול לחסוך בעבודה הכרוכה בפריסה וגלגול עונתיים של שלוחות טפטוף. טפטפות טמונות בדרך כלל בעומק שבין 7 ל-30 ס"מ מתחת מפני הקרקע אבל קיים טיפטוף שטמון עד למטר עומק (במטע התמרים של יטבתה).

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter