שיפור ממשק השקיה בתנאי מדבר ומליחות

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

טריפלר אפי, גלעד הורוביץ, אלכס דווידוף ואורי שני

החקלאות במדבר מתבססת על שימוש רב במים להשקיה. מקורות המים ואיכותם הולכים ומתדלדלים. בערבה הדרומית מליחות מי התהום עולה על dS∙m-1 3.5 . מי הקולחים הם מליחים (EC=2.2 dS∙m-1) ולמרות שסה"כ המליחות של קולחי אילת נמוך מזה של מקורות מי השקיה אחרים בדרום הערבה, הרכב המלחים שונה מאוד ובעייתי. במי הקולחים קיימים ריכוזים גבוהים של כלורידים ונתרן.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter