תגובת צמחים והתפלגות המים וחומרי ההזנה בקרקע במשטר השקיה בתדירות גבוהה

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

זהבה יהודה, אפי טריפלר, מו"פ ערבה דרומית, אורי שני, האוניברסיטה העברית

הצגת הבעיה
השקיה בתדירות גבוהה, זעירה או בפולסים, עשויה לייעל את השימוש במים ובדשנים על-ידי יישומם בכמויות ובמועדים המותאמים לדרישות הצמח במהלך גידולו ) Segal et al., 2007 (. בעבודות קודמות נמצאה עליה בפעילות צמחים כתגובה להשקיה בתדירויות גבוהות, להשקיה מתמשכת ולהשקיה מתמשכת בעומד נמוך, אולם מעט ידוע על ההשפעה של השקיה כזו בשימוש במים מליחים. מכיוון שנושא המחקר הינו חדש יחסית, קיימת מחלוקת בין החוקרים לגבי השפעות הגומלין של השקיה בתדירות גבוהה במים מליחים. כך למשל עשויה להיות השפעה חיובית על התפלגות חומרי מזון ומניעת הדחתם אל מי תהום. לעומת זאת, קיים החשש, כי דוקא במשטר של השקיה בתדירות גבוה תמנע הדחת מלחים, תחול הצטברות שלהם באזור בית השורשים, ובכך תוחרף עקת המלח.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter