תגובת צמחים והתפלגות המים וחומרי ההזנה בקרקע במשטר השקיה בתדירות גבוהה

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

זהבה יהודה ואפי טריפלר- מו"פ ערבה דרומית

רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר:
השקיה בתדירות גבוהה, זעירה או בפולסים, עשויה לייעל את השימוש במים ובדשנים על-ידי יישומם בכמויות ובמועדים המותאמים לדרישות הצמח במהלך גידולו ) Segal et al., 2007 (. בעבודות קודמות נמצאה עליה בפעילות צמחים כתגובה להשקיה בתדירויות גבוהות, להשקיה מתמשכת ולהשקיה מתמשכת
בעומד נמוך, אולם מעט ידוע על ההשפעה של השקיה כזו בשימוש במים מליחים. מכיוון שנושא המחקר הינו חדש יחסית, קיימת מחלוקת בין החוקרים לגבי השפעות הגומלין של השקיה בתדירות גבוהה במים מליחים. כך למשל עשויה להיות השפעה חיובית על התפלגות חומרי מזון ומניעת הדחתם אל מי תהום. לעומת זאת, קיים החשש, כי דוקא במשטר של השקיה בתדירות גבוהה תמנע הדחת מלחים, תחול
הצטברות שלהם באזור בית השורשים, ובכך תוחרף עקת המלח. הצעה זו מתבססת על שתי הנחות יסוד; האחת היא שהשקיה בתדירות גבוהה ו/או בתדירות מתמשכת גורמת להתפלגות מרחבית מיטבית של מים ויסודות הזנה, המאפשרת את קליטתם היעילה על ידי הצמח. ההנחה השנייה הינה שהשקיה תכופה גורמת
לאופטימיזציה של פונקציות הייצור של הגידול.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter