אקלום זני תפו"א ליצוא בתנאי הﬠרבה 2003

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

דרול ג'ילט – מו"פ ﬠרבה
נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ﬠרבה
ציון דר – אגף הירקות, שה"מ

מבוא
בﬠרבה הדרומית מגדלים תפו"א מאז 1993. היקף הגידול מגיﬠ ﬠך כ-1100 דונם. לאזור הﬠרבה הדרומית יש יתרון באיסוף תפו"א במהלך מרץ ﬠד תחילת אפריל. הזריﬠות מתבצﬠות במהלך חודש אוקטובר. המגדלים מתמודדים ﬠם שתי בﬠיות ﬠיקריות במהלך הגידול.
א. סופות דרומיות ומﬠרביות היכולות לגרום נזק לﬠלים ולגבﬠולים שיפחית את היבול.
ב. מליחות גבוהה של מי ההשקייה (3.5 ד"ס/מ') שגם כן פוגﬠת ביבול הכללי.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter