השפעת אחסון בקירור של בצלצל לפני שתילה על התפתחות הצמח והבכרת היבול

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית
נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ערבה
אלי מרגלית – שה"מ, אגף ירקות

מבוא
בערבה הדרומית בצלצל לקראת שתילה מאוחסן בשטח בין משברי רוח לתקופה של כחודש עד חודש וחצי. בשנה שעברה נערך מבחן בתחנת ניסיונות ביטבתה כדי לבחון את ההשפעה של אחסון בקירור של בצלצל לפני שתילה על התפתחות הצמח. במבחן השתתפו 6 זנים של בצל שגדלים באופן מסחרי בערבה הדרומית. במבחן נצפה בבירור שאחסון בקירור השפיע על זמן ההצצה, התפתחות הצמח, ומועד צניחת הנוף. רמת ההשפעה על הפרמטרים האלו השתנה בהתאם לזן, טמפרטורה הקירור, ותקופת האחסון. ניתוח תוצאות המבחן בכל הזנים הראה שונות גדולה למדי לכל הנראה עקב זריעה של תקופות האחסון בתאריכים שונים.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter