מבחן זנים מלון סתיו ליצוא ושוק מקומי

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית
שמשון עומר – שה"מ, אגף לירקות
נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ערבה – מו"פ ערבה

מבוא
מלון סתיו הינו גידול מרכזי וחשוב בערבה הדרומית. היקף השטח מגיע ל- 1000 דונם. היעד המרכזי הוא יצוא לאירופה. תקופת השיווק מתחילה מסוף אוגוסט ונמשכת עד אמצע דצמבר. עקב בעיות בשיווק ליצוא כתוצאה
מגודל פרי גדול מדי, ובעיקר חיי מדף (כתמים חומים ג'ינג'ים והתמוטטות פנימית) החלה חדירה של זנים חדשים שהיקפם המסחרי הולך וגדל. התחרות הקשה בשוק היצוא מחייבת הקפדה רבה על ייצור פרי באיכות
גבוהה – חיי מדף ארוכים, רמת סוכר גבוהה, צורה אחידה וגודל מתאים.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter