מבחן זנים מלון סתיו 2003 ליצוא ושוק מקומי

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

דרול ג'ילט – מו"פ ﬠרבה דרומית
בתך מינקובסקי – תחנת נסיונות ﬠרבה – מוײפ ﬠרבה
שמשוך ﬠומר – שה"מ, אגף לירקות

מבוא
מלוך סתיו הינו גידול מרכזי וחשוב בﬠרבה הדרומית. היקף השטח מגיﬠ ל- 1000
דונם. היﬠד המרכזי הוא יצוא לאירופה. תקופת השיווק מתחילה מאמצﬠ
ספטמבר ונמשכת ﬠד אמצﬠ דצמבר. ﬠקב בﬠיות בשיווק ליצוא כתוצאה מגודל
פרי גדול מדי, ובﬠיקר חיי מדף (כתמים חומים ג'ינג'ים והתמוטטות פנימית) החלה חדירה של ונים חדשים שהיקפם המסחרי הולך וגדל. התחרות הקשה בשוק היצוא מחייבת הקפדה רבה ﬠל ייצור פרי באיכות גבוהה – חיי מדף ארוכים, רמת סוכר גבוהה, צורה אחידה וגודל מתאים, במבחני ונים שנﬠרכו בשנים האחרונות נראה כי קיימים מספר זנים בﬠלי יבול ואיכות גבוהים. מציאת זן ﬠם אחוז גבוה של פירות ליצוא ובﬠל איכות גבוהה יתרום להגדלת הכנסת המגדל וכך ניתן יהיה להמשיך ולגדל גידול זה בסתיו בﬠרבה.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter