מבחן זנים תירס אביב

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית
ד"ר אפרים צוקרמן – אגף הירקות, שה"מ
נתן מינקובסקי – תחנת ניסיונות ערבה, מו"פ ערבה

מבוא
היקף גידול התירס באזור הערבה הדרומית הינו כ- 1100 דונם בשנה. יעד השיווק הוא בעיקר לשווקי יצוא כאשר השיווק מתבצע בעונות השוליים: בסתיו עד תחילת חודש פברואר, ובאביב מתחילת חודש אפריל עד סוף מאי.
בסתיו ובאביב הגידול נזרע בשטח פתוח כאשר חלק משטחי הגידול באביב מכוסים בפלסטיק בתקופה הראשונה של הגידול. בשתי העונות הצמחים חשופים לסופות דרומיות ומערביות, המתרחשות מספר פעמים במשך עונת הגידול. סופות אלה עלולות לגרום לרביצה ולפגיעה ביבול וביכולת לאסוף אותו. בעיה נוספת עמה מתמודדים חקלאים היא מליחות גבוהה של מי ההשקיה. צמח התירס נחשב כצמח רגיש למליחות. רמת המליחות הממוצעת במי ההשקיה ) 3.5 ד"ס/מטר( פוגעת ביבול הכללי.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter