מבחן זני בצלצל

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית
נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ערבה
אלי מרגלית – שה"מ, אגף ירקות
מבוא
עיקר גידול בצל בערבה הדרומית הוא משתילת בצלצל. משך שנים הזן בית אלפא שימש כזן המוביל
בערבה וברוב אזורי הגידול בארץ. בשנים האחרונות חדרו מספר זני מכלוא חדשים שאיכותם ויבולם
יכולים להוות תחליף לבית אלפא בחלק מעונת הגידול, תוך כדי שיפור ברווחיות הגידול.
מטרת הניסוי היתה:
א. לבחון שמונה זנים של בצל לפי פרמטרים של יבול, התפלגות לגודל ואחוזי הפרגה והתפצלות.
ב. לאמת מידע שנצבר תוך מגמה למצוא זנים חלופיים לקיימים.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter