מבחן זני בצל בכיר מאד 2002-2003

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

דרול ג'ילט – מו"פ ﬠרבה דרומית
נתן מינקובסקי – תחנת ניסיונות ﬠרבה – מוייפ ﬠרבה
אלי מרגלית – שה"מ, אגף ירקות

מבוא
בﬠרבה הדרומית מגדלים בצל המשווק לשוק המקומי מתחילת ינואר וﬠד אמצﬠ אפריל. היקף השטח 1000-1200 דונם. הזן המקובל, בית אלפא, נשתל מבצלצלים במשך חודש ספטמבר. שתילת בצלצלים מאפשרת צניחת בצל באורך יום קצר; כלומר, בתקופת הסתיו ותחילת החורף, ואיסוף בחודשי החורף. יחד ﬠם זאת, הבצל ﬠצמו מתאפיין באיכות נמוכה, המתבטאת באי רגולריות, מספר רב של בצלים מפוצלים וחיי מדף קצרים. ﬠלות הבצלצלים היא מﬠל אלף ₪ לדונם. בנוסף, חלק מהמגדלים נﬠזרים בשתילה ידנית לצורך השתילה, מאחר ומכונות השתילה אינן מדייקות בﬠומד. ﬠלות חומר הריבוי, הטיפול בו, ושתילתו מכבידים מאוד ﬠל רווחיות הגידול.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter