פיתוח טכנולוגיה להשגת הבכרח יבול באבטיח ללא זרﬠים באמצעות שימוש בהורמון

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

דרול גילט – מו"פ ﬠרבה
שמשון ﬠומר –שה"מ, אגף ירקות
נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ﬠרבה

מבוא
היקף שטח האבטיח בﬠרבה הדרומית הינן כ-700 דונם בﬠונת האביב כאשר כמחצית תחת מנהרות פוליאתילן נמוכות, ומחצית במנהרות ﬠבירות. הפרי מיוﬠר לשוק המקומי. תחילת האסיף מהמנהרות הﬠבירות הוא מסוף מרץ, וממנהרות נמוכות באמצﬠ אפריל.
ﬠלות גידול אבטיח במנהרות ﬠבירות גבוהה בכ-30% מגידול במנהרות נמוכות. תקופת השיווק מסוף מרץ ﬠד אמצﬠ אפריל מאופיין בדרך כלל במחירים גבוהים יחסית. ﬠל כן, חשוב לרכז יבול ככל שניתן במנהרות הﬠבירות לתקופה הזאת ﬠל מנת למקסם את ההכנסה.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter