פיתוח ענף בצל ירוק ליצוא ולשוק מקומי

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

אלי מרגלית, אגף ירקות, שה"מ, דרול ג'ילט, מו"פ ערבה דרומית, בני גמליאל, מו"פ לכיש, ד"ר דוד
קנינגסבוך, מחלקה לאחסון, מכון וולקני, מנהל המחקר החקלאי

1. תקציר
הצגת הבעיה: עיקר הגידול בארץ של בצל ירוק מתבצע בשטח פתוח וחלקו הקטן מתבצע בתוך מבנים מוגנים. בתקופות מסוימות איכות הבצל המשווק נמוכה מאד עקב פגעי מזיקים, מחלות ופגעי מזג האוויר. מתקיים יצוא לא רציף בהיקף קטן מאד לאירופה.
מטרות המחקר: איתור זנים המתאימים ביותר לשיטות גידול שונות במספר מועדים, בשני אתרי ניסוי, מבחינת יבול, מדדים צמחיים,כושר השתמרות ומדדי איכות.
שיטות ומהלך העבודה: בחינת זני בצל ירוק בשני אתרים במספר מועדים . השוואה בין זריעה לשתילה בשטח פתוח ושתילה בבית רשת וחממה בכל מועד. בחינת כשר ההשתמרות ומדדי איכות של הזנים. תוצאות עיקריות: בבחינת יבול ומדדים צמחיים בכל מועד ובכל שיטת אגרוטכניקה לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין רוב הזנים, מלבד זן אחד אשר בלט בתכונות ירודות. בשטח פתוח הבצלים נפגעו יותר ממזיקים, מחלות ופגעי מזג האוויר. משך גידול משתילה במבנה מוגן היה קצר יותר משתילה בשטח פתוח. בבחינת כשר ההשתמרות ומדדי איכות נמצאו שני זנים אשר בלטו מעל האחרים.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter