השקייה בטפטוף טמון בתעלות חצץ

אלון בן-גל1, אורי שני2, נפתלי לזרוביץ2, לאה זיגמונד1, גלעד הורוביץ1 1מו"פ ערבה, תחנת נסיונות "ערבה" 2מדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית רקע הטמנת טפטוף מאפשר אספקת מים ודשנים לקרקע…

אין תגובות

חומרי בריאות נוגדי חמצון בתוצרת החקלאית המקומית: כימות וניטור בזמן הקטיף ובתקופת האחסון והעשרה על ידי בקרת תנאי הגידול.

חמוטל בורוכוב-נאורי, אידה מילנז, סילבי לוי – מו"פ ערבה דרומית תקציר כדאיות גידולי השדה בערבה עומדת בספק בשל התחרות הגדולה על היצוא למערב. המשך הרווחיות מגידול פירות וירקות בערבה מחייב…

אין תגובות

מליחות וכמויות מים בגידול פלפל

אלון בן-גלי, אורי שני2, גלﬠד הורוביץ1, לאה זיגמונד1 1מוייפ ﬠרבה, תחנת נסיונות "ﬠרבה" 2מדﬠי הקרקﬠ והמים, הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה הﬠברית תקציר נבחנה תגובה של פלפל לתנאי מליחות ולכמויות מי השקייה…

אין תגובות