חיטוי תמרים אורגניים מחיפושיות תסיסה באמצﬠות חימום לאחר גדיד

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

ד"ר ﬠדה רפאלי, ד"ר משה קרסטיקובסקי- המחלקה למדעי המזון, מנהל המחקר החקלאי װלקני.
דפנה כרמלי, ﬠופר תמיר, טל יאסין- קבוץ סמר.
(תודות לסטנלי וינר)

מבוא:
גידול אורגני מחייב שמירה על פרי נקי מחרקים תוך הימנעות משימוש בחומרי הדברה סינתטיים, כיום, הנגיעות בחיפושיות תסיסה במטעי תמרים אורגניים גורמת לנזק כלכלי רב, הטיפול בפרי לאחר גדיד חייב להתבצע באמצעים שאינם כוללים חומרים כימיים (להבדיל ממתיל ברומיד הנהוג בחיטוי פרי לא אורגני), עד לשנת 2003 נערך חיטוי סנסנים מהזן דקל נור אורגני במטע קיבוץ סמר באמצעות CO2   ,אך עלותו הגבוהה (₪1000 לטון פרי בזן דקל נור) מורידה רווחיות כלכלית באופן משמעותי. מצב זה דורש חיפוש דרכים חלופיות שיאפשרו עלות יצור בעלת רווחיות כלכלית. בגדיד 2002 נוסה חימום מכולה בעזרת מפזרי חום ביתיים, ולאחר מכן בעזרת תנור חממות המשמש גם להעשרה ב- CO2 , הפרי על העגלות לאחר הטיפול היה באיכות שיווק טובה, כמו גם איכות החיטוי.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter