השפﬠת מוﬠד הגדיד, משטר השימור ומשך האחסון ﬠל איכות הפרי ביום הוצאתו.

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

פירות הוצאו מהשימור במוﬠדים שונים והיקף הנזק לפרי נקבﬠ. התוצאות מוצגות באיורים 1 ו-2, יש לזכור שבכל מוﬠד הוצאה מהפריזר, פרי מראשית הגדיד שהה באחסוו כ- 6 שבוﬠות יותר מפרי מסוף הגדיד.
בכל איור מוצגת גם לחות הפרי בﬠת הכניסה לתהליך השימור. בזק מוגדר כאחוז משטח פני הפרי המכוסה בצברי גבישים ושילפּוח.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter