השפﬠת מוﬠד הגדיד, משטר השימור ומשך האחסון ﬠל איכות הפרי ביום הוצאתו.

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

פירות הוצאו מהשימור במוﬠדים שונים והיקף הנזק לפרי נקבﬠ. התוצאות מוצגות באיורים 1 ו-2, יש לזכור שבכל מוﬠד הוצאה מהפריזר, פרי מראשית הגדיד שהה באחסוו כ- 6 שבוﬠות יותר מפרי מסוף הגדיד.
בכל איור מוצגת גם לחות הפרי בﬠת הכניסה לתהליך השימור. בזק מוגדר כאחוז משטח פני הפרי המכוסה בצברי גבישים ושילפּוח.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter