מבחן זנים מלון סתיו ליצוא ושוק מקומי

פרטי דוח מחקר:

במידה ותרצו לשלוח הודעה למחבר המחקר, הקישו על שמו ותועברו לטופס שליחת הודעה, בעמוד האישי שלו.

שמות החוקר/ים:

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית
נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ערבה – מו"פ ערבה
שמשון עומר – שה"מ, אגף לירקות

מבוא
מלון סתיו הינו גידול מרכזי וחשוב בערבה הדרומית. היקף השטח מגיע ל- 1000 דונם. היעד המרכזי הוא יצוא לאירופה. תקופת השיווק מתחילה מאמצע ספטמבר עד אמצע דצמבר. עקב בעיות בשיווק ליצוא כתוצאה מגודל פרי, ובעיקר חיי מדף, החלה חדירה של זנים חדשים שהיקפם המסחרי הולך וגדל. התחרות הקשה בשוק היצוא מחייבת הקפדה רבה על ייצור פרי באיכות גבוהה – חיי מדף ארוכים, רמת סוכר גבוהה, צורה אחידה וגודל מתאים.
במבחני זנים שנערכו בשנים האחרונות נראה כי קיימים מספר זנים בעלי יבול ואיכות
גבוהים. מציאת זן עם אחוז גבוה של פירות ליצוא ובעל איכות גבוהה יתרום להגדלת
הכנסת המגדל וכך ניתן יהיה להמשיך ולגדל גידול זה בסתיו בערבה.

לדוח המלא הקישו כאן —>  קרא דו"ח מלא

Facebook
Twitter